Disclaimer

Bij de bouw van deze website is, en bij het onderhoud wordt, door de stichting Winters Purmerend de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, toch is het mogelijk dat informatie achterhaald of niet meer juist is. Ook kunnen zich onvoorziene wijzigingen in de vermelde gegevens voordoen. Winters Purmerend is dan ook niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die hierdoor onverhoopt kunnen ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Winters Purmerend of haar toeleveranciers. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Winters Purmerend mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt.